Tradition, historia & kvalitet

Stora Ekeby Säteri drivs idag av oss, Fredrik och Susanne Esseen. Vi arbetar på ett hållbart och miljövänligt sätt som gynnar djur och natur och förhoppningsvis dig som kund.

Vi är den fjärde generationen som driver Stora Ekeby. Fredrik har lång erfarenhet av lantbruk och Susanne är leg. Djursjuksköterska med lång erfarenhet av djuromvårdnad. Tillsammans levererar vi lugnt uppfödda djur med en hög kvalitet på köttet.

Vi började vår bana med att sälja köttlådor men märkte snabbt att det var särskilda styckdetaljer som kunderna efterfrågade. 2012 renoverade vi vår Mangelbod på gården (Gårdens äldsta hus från 1600- talet). Vi öppnade en gårdsbutik och började sälja kött där. Ett år senare fick vi förfrågan om vi ville vara delaktiga i en nyöppnad saluhall i Västerås, Saluhallen Slakteriet, och driver sedan dess en verksamhet även där; Stora Ekeby Kött.

Our story... 911:an har en kärleksaffär!

Strandängarna mellan 56:an och Åholmen är betade och vackert öppna ner mot Mellansundet. På få ställen är Mälarlandskapet så vackert och naturligt öppet som på Stora Ekebys marker.

Lite avvaktande rör sig den utspridda flocken med kor, kalvar och en hiskeligt kraftfull tjur, Ove, mot oss. En beige, stor kossa lösgör sig ur flocken och lufsar strävsamt rakt mot Susannes famn. Det är 911:an (syns på det gula plastmärket i örat) som har en lång kärleksrelation till husfrun på St Ekeby.

De andra kossorna vågar nu omsluta oss med sina varma kroppar. Det är djur, natur och ursprung som kryper inpå. Plötsligt står han där, alldeles intill, 780 kilo tjur, Ove. Varsamt, närmast ömsint slickar 911:an Susanne över kinderna och vänder endast en förströdd blick åt Ove.