Leveransdagar

Följande datum har vi planerat för leverans

Leveransdag / Sista beställningsdag

30 april  /  25 april

14 maj     /     9 maj

28 maj    /   25 maj

11 juni      /     6 juni

22 juni    /   20 juni (midsommar)