Se vårt nya projekt, Grosshandlarhuset!

23.09.2020

Davids affär som många kallar huset i Svartå har vi köpt och vill återställa så som det en gång i tiden såg ut!

Se vidare på följande hemsida www.grosshandlarhuset.se