Leveransdagar med charkvaror

25.04.2021

Leveransdag / Sista beställningsdag

30 april / 25 april

14 maj / 9 maj

28 maj / 25 maj

11 juni / 6 juni

24 juni / 20 juni (inför midsommar)